12. 4. 2017 proběhl seminář pro konzultanty rozvoje škol projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Seminář vedl projektový manažer Petr Valenta. Představena byla týmová manažerka klíčové aktivity Individuální pomoc Vladimíra Chaloupková. Začátek semináře byl věnován představení projektu SRP a základním informacím k prioritní ose 3 a dalším systémovým projektům v rámci akce KLIMA. Dále byli konzultanti seznámeni s jejich konzultačně – poradenskou rolí, kde budou provádět ředitele (vedení školy) celým cyklem strategického řízení a plánování.

Účastníci měli možnost v průběhu semináře hojně diskutovat a podělit se tak o bezpočet názorů a zkušeností z kterých budou moct čerpat při jejich práci.

Konzultanti rozvoje škol budou v následujících letech poskytovat pomoc 80 školám, které budou vybrány do intenzivní podpory na dobu jednoho školního roku.