V pořadí druhý motivační seminář proběhl ve čtvrtek 27. dubna 2017 v MŠ Solnice v Královéhradeckém kraji. Jeho cílem bylo v rámci klíčové aktivity Individuální pomoc poskytnout škole nejen kompletní informace o přínosech projektu a strategického řízení, ale také konkrétní podrobnosti o tom, jak bude pomoc probíhat. Do školy dorazila zkušená experta projektu SRP, nyní  konzultantka rozvoje školy Martina Maněnová.

Motivační seminář s pedagogickým sborem začal prezentací, která shrnula nejdůležitější informace o projektu s akcentem na klíčovou aktivitu Individuální pomoc. MŠ Solnice má obecně velkou výhodu v tom, že se nachází v blízkosti průmyslové zóny Kvasiny, a tedy lze počítat i v dalších letech se značným využitím 150 míst, jimiž zařízení disponuje.

Pedagožky během motivačního semináře kladly dotazy týkající se praktického dopadu pomoci. Dostaly mimo jiné informaci, že pro širší vedení školy (pro paní ředitelku a její zástupkyni) se bude konat každý měsíc v centru podpory Královéhradeckého kraje seminář. Pokud jde o jednotlivé učitele, konzultantka rozvoje školy Martina Maněnová jim oznámila, že během výuky bude probíhat z její stany monitorování tak, aby mohla vedení školy doporučit, v čem by se škola mohla konkrétně zlepšovat.

Účastnice motivačního semináře se dále ptaly na význam mentoringu ve vzdělávání. Expertka projektu Martina Maněnová vysvětlila své dobré zkušenosti s uvedeným nástrojem. Zdůraznila, že pomoc prostřednictvím mentoringu je obecně poměrně nákladnou záležitostí, a proto se přímo nabízí využít 100 hodin, které jsou na ni v projektu zdarma vyčleněny. Motivační seminář navíc vyvrátil některé představy o tom, že mentor by měl něco nařizovat. Jeho funkcí je být průvodcem a rádcem v oblastech, které škola sama označí za důležité.

Ředitelka mateřské školy si vzala týden čas na rozmyšlenou, zda do intenzivní podpory vstoupí. Soudě prvních reakcí je na místě mírný optimismus. Vždyť takto kvalitní a pro školy prospěšné nabídky nepřicházejí každý den!