Pod vedením týmové manažerky projektu SRP Jitky Baťkové byl v Karlových Varech zahájen první z Infopanelů pro zřizovatele. Jejich cílem je více zapojit zřizovatele do tvorby Místních akčních plánů, informovat je o jejich významu, možnostech zapojení zřizovatelů, využití informací z MAP pro činnost zřizovatele a možnostech podpory zřizovaných škol při realizaci jejich záměrů a cílů, které se vztahují ke kvalitě vzdělávání.

Infopanely budou během května pokračovat i v dalších centrech podpory projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Místo konání Datum konání
Jihlava 10.5.
Praha 11.5.
Střední Čechy 12.5.
Plzeň 15.5.
Brno 16.5.
Zlín 17.5.
Liberec 22.5.
Ústí nad Labem 23.5.
Ostrava 24.5.
Olomouc 25.5.
České Budějovice 30.5.
Pardubice 31.5.