Ve dnech 11. a 12. května se v Praze v sídle NIDV na Senovážném náměstí uskutečnily infopanely pro zřizovatele pro Prahu a střední Čechy. Na úvod infopanelu představila expertka projektu SRP Jitka Baťková realizované a plánované aktivity projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Poté následovalo vystoupení ředitele Středočeského inspektorátu České školní inspekce Petra Drábka, který představil Výroční zprávy 2015/2016 a zjištění z mezinárodních šetření TIMSS 2015 a PISA 2015, kritéria Kvalitní školy a možnosti jejich využití, doporučení pro školy. Zástupce ČŠI tak poukázal zároveň na metodickou podporu poskytovanou na webu organizace.

V druhé části infopanelu byla představena metodická podpora projektu SRP, význam center podpory, role zřizovatelů a místního akčního plánování. Závěrem byl popsán Strategický rámec MAP Středočeského kraje do roku 2023 a znalostní databáze projektu SRP. Účastníci po oficiálním ukončení infopanelu rozvinuli ještě krátký pracovní hovor s expertkou projektu Jitkou Baťkovou.  

Nejbližší infopanely jsou plánovány 15. 5. v Plzni, 16. 5. v Brně a 17. 5. ve Zlíně.