Web projektu SRP se v uplynulé době začal chlubit další novinkou. Vznikla sekce určená pro koncepční projekty, kde se mohou uživatelé prozatím dozvědět základní informace. Již brzy ale PR pracovníci projektu plánují stránku aktualizovat mimo jiné o možnosti zapojení se pro cílovou skupinu.

Webové stránky nově zveřejňují informace o necelé stovce projektů ze čtyř výzev, které se týkají inkluzivního vzdělávání, budování kapacit pro rozvoj škol I, rozvoje klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů a gramotnosti.

Všechny výzvy jsou ukotveny ve třetí prioritní ose, OP VVV, která má za cíl rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Na webu se tak mohou uživatelé dočíst informace o realizátorech projektů včetně důležitých kontaktů a anotace projektů. Experti iniciativy SRP si jsou vědomi, že uvedené informace cílové skupině, zejména příjemcům IPo MAP, nestačí, a proto začali intenzivně pracovat na aktualizaci s cílem dodat další nezbytné údaje.

Sekce koncepčních projektů proto v následující době dozná výrazných změn. Přibydou nejen odkazy na web toho kterého projektu v té které výzvě, ale také v některých případech informace o možnostech zapojení se. Mnoho projektů totiž už naplno pracuje, a byla by škoda, pokud by se lidé, kteří jsou v příslušném území součástí vzdělávacího systému, o nich nedozvěděli. Máte se tedy jako obvykle rozhodně na co těšit!