Věnujte prosím pozornost následujícímu důležitému sdělení! Projekt SRP na základě spolupráce s Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) zveřejňuje základní informace k chystané výzvě na MAP II. Více viz tato prezentace (nebo v archivu zip).

Ze strany ŘO OP VVV stále probíhají v souvislosti s přípravou výzvy Místní akční plány vzdělávání II intenzivní jednání s partnery v územích a další aktivity s cílem nastavení výzvy tak, aby reflektovala potřeby území. ŘO OP VVV si plně uvědomuje nutnost zachování kontinuity financování akčního plánování v území a předpokládá vyhlásit výzvu v říjnu 2017. Proto důrazně upozorňujeme, abyste podobu prezentace v příloze, která základní informace obsahuje, považovali pouze za předběžnou. V průběhu příštích týdnů může dojít ke změnám – nejedná se tedy o finální podobu výzvy! O dalším průběhu Vás budeme informovat. V případě dotazů se realizační týmy MAP mohou obracet na ŘO OP VVV standardní cestou přes ISKP.