Projekt PPUČ, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), zveřejnil na svém webu www.rvp.cz/ppuc podobu digifolií pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Jedná se o prostor, kde lze nalézt informace o aktuálních akcích v oblasti základních gramotností a zajímavé zdroje, které přímo souvisejí s rozvojem gramotností podporovaných projektem v praxi škol.

Pracovníci projektu PPUČ zorganizovali úvodní odborné panely pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Tyto odborné platformy slouží k výměně zkušeností, ke sdílení příkladů dobré praxe a vzájemnému síťování účastníků. Ze setkání se nyní připravuje videozáznam, který bude v blízké době zveřejněn na webu projektu. Odborné panely pro jednotlivé gramotnosti se budou scházet dvakrát ročně v různých krajích ČR. Informace o plánovaných setkáních budeme s předstihem zveřejňovat na webu projektu, jehož prostřednictvím bude také možné se na tyto akce přihlásit.