Projekt strategické řízení a plánování ve školách a v územích uspořádal v pondělí 19. června první odborný panel. Účelem iniciativy je nastavit a rozvíjet systém spolupráce mezi experty na vzdělávání i zástupci z řad ředitelů škol. To vše s akcentem na odborné otázky v oblasti strategického řízení ve školách a v územích.

Odborný panel zahájil vedoucí Centra školského managementu Václav Trojan, na něhož navázala náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV Irena Hošková a Adam Dědič, který jako manažer klíčové aktivity Spolupráce odborné panely koordinuje.

Akce, která se konala v centrálním pracovišti NIDV, se zúčastnilo více než třicet odborníků, kteří se věnují problematice vzdělávání, i lidí z praxe. Přišli ředitelé škol, zástupkyně ČŠI, NIDV, MŠMT i pracovníci z dalších systémových projektů. Nechyběli ani reprezentanti příslušných odborů z Úřadu vlády ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Na úvod odborného panelu zazněly základní informace o projektu, které předal účastníkům konference projektový manažer Petr Valenta. Následně byla řeč o roli a nastavení fungování odborných panelů. Hovořilo se o hlavních tématech, která vycházejí z projektové žádosti, o návrhu formy setkávání či využití vzniklých výstupů.

Po přestávce proběhla diskuze, kde vznikl prostor pro vyslovení dalších důležitých témat a určení hlavních problémů v oblastech řízení školy, zřizovatelů či personálního obsazení a legislativních překážek, které stojí v cestě zavedení strategického řízení ve školách.

Na závěr dostali účastníci dotazník, aby mohli vyjádřit názor na ideální formu a fungování odborného panelu v následujících letech. Kladný ohlas a velká účast svědčily o tom, že první odborné panely našeho projektu mají do budoucna značný potenciál. O dalším postupu budeme jeho členy i veřejnost samozřejmě včas informovat.