Inspiromaty

Projekt SRP zveřejňuje sadu metodických materiálů, které mají doporučující nebo inspirativní charakter. Inspiromaty nejsou určeny pouze realizačním týmům Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, ale mnohé z nich mohou využít i školy nebo další aktéři v území. Jedná se především o Inspiromat 3 Soustava projektů akce KLIMA (obsahuje informace k realizovaným IPs projektům v PO3 OP VVV), Inspiromat 8 Projektové řízení (lze využít pro jakýkoliv projekt) a také o Analytickou zprávu o fondech a nadacích v ČR, která se zaměřuje na možné zdroje financování aktivit pro oblast vzdělávání.

... Číst dál