C1 Vytváření pracovních týmů 

C2 Techniky pro vedení pracovních týmů 

C3 Facilitace

C4 Řízení a vedení pracovní skupiny 

C5 Výstupy z jednání, komunikace