Odborná rada projektu SYPO je tvořena nezávislými experty z praxe a plní roli interní oponentní skupiny, mezi jejíž hlavní úkoly patří vyjadřovat se průběžně ke stavu jednotlivých výstupů projektu a posuzovat jejich kvalitu.

Odborná rada má 6 členů. Jejím předsedou je prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dalšími členy odborné rady jsou (řazeni abecedně):

PhDr. David Greger, Ph.D. – vědecký pracovník a pedagog; 

Mgr. Jana Kopecká – pedagožka ze ZŠ Kunratice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR; 

Bc. Daniel Pražák – student Univerzity Karlovy, propagátor inovací ve vzdělávání, od roku 2017 působí v Akademickém senátu Univerzity Karlovy a iniciativě Otevřeno; 

Mgr. Bc. Jiří Trunda, Ph.D. -  pedagog a ředitel; 

Ing. Jiří Zajíček – vědecký pracovník s pedagogickou i ředitelskou praxí.