Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje v termínu od 12. března do 12. dubna 2019 výběrové řízení na členy Stálé konference ředitelů – zástupce z řad ředitelů (zástupců ředitelů)  základních uměleckých škol.

Řádná zasedání pléna se konají prezenčně jednou za čtvrtletí na centrálním pracovišti NIDV v Praze a jednání sekce jednou za 2 měsíce. Forma zasedání sekcí bude ve formě prezenční nebo videokonference. Činnost členů bude honorována a předpokládané časové zapojení členů je 15 hodin měsíčně.

Výběrového řízení na člena Stálé konference ředitelů – zástupce z řad ředitelů či zástupců ředitelů škol se, v souladu se Statutem Stálé konference ředitelů a Personálními požadavky na člena Stálé konference ředitelů, může zúčastnit uchazeč, který musí splňovat nutné požadavky:

 1. vzdělání splňující požadavky na výkon vedoucí funkce dle platných právních předpisů ČR,
 2. praxe ve funkci ředitele či ve funkci zástupce ředitele základní umělecké školy nejméně po dobu 5 let,
 3. aktuální výkon funkce ředitele nebo zástupce ředitele základní umělecké školy,
 4. člen odborné asociace nebo sítě,
 5. dlouhodobá aktivní činnost v oblasti vzdělávací politiky obce/kraje/ČR/EU, tvorby koncepčních dokumentů státu či krajů,
 6. odbornost a působení mimo vlastní školu či pracoviště.

Další doporučené (nepovinné) požadavky:

 1. lektorská činnost v oblasti školského managementu, pedagogiky apod.
 2. publikační činnost s důrazem na oblast managementu a leadershipu (např. články, metodiky, podíl na tvorbě strategických dokumentů, publikace, příspěvky v odborných diskuzích/sbornících),
 3. absolvování studia školského managementu nebo obdobného studia v oblasti managementu,
 4. zkušenosti s řízením více typů škol,
 5. řídící zkušenosti z oblasti mimo školství.

Uchazeči se do výběrového řízení budou hlásit prostřednictvím e-mailu, jehož povinnými součástmi jsou:

 1. vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář přihlášky (formát pdf, doc/docx případně jpg/png/tif),
 1. profesní portfolio v elektronické podobě (formát pdf, doc/docx případně jpg/png/tif), které bude obsahovat:
  1. 1 strukturovaný profesní životopis,
  2. 2. kopie dokladů o odpovídajícím vzdělání (formát pdf, doc/docx případně jpg/png/tif),
  3. 3. kopie dokladů o vykonávané řídící funkci (např. jmenovací dekret, potvrzení zaměstnavatele, případně čestné prohlášení),
  4. 4. informace/dokumenty, které dokládají splnění nutných požadavků:
   1. 4. 1. členství v odborné asociaci nebo síti (potvrzení nebo čestné prohlášení),
   2. 4. 2. aktivní činnost v oblasti vzdělávací politiky ČR, tvorby koncepčních dokumentů státu či krajů,
   3. 4. 3. odbornost a působení mimo vlastní školu či pracoviště,
  5. 5. další informace/doklady/čestná prohlášení dle uvážení uchazeče dokládající splnění doporučených požadavků:
   1. 5. 1. lektorská činnost v oblasti školského managementu, pedagogiky apod.
   2. 5. 2. publikační činnost s důrazem na oblast managementu a leadershipu,
   3. 5. 3. absolvování studia školského managementu nebo obdobného studia v oblasti managementu,
   4. 5. 4. zkušenosti s řízením více typů škol,
   5. 5. 5. řídící zkušenosti z oblasti mimo školství.

V rámci výběrového řízení budou přijaty a posouzeny pouze přihlášky, včetně všech povinných příloh, zaslané na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v termínu vyhlášeného výběrového řízení.

Přihláška zde.