PhDr. David Greger, Ph. D.V současnosti pracuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vPraze. Je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, kde osm let působil jako zástupce ředitelkyJako výzkumník se zabývá především srovnávací pedagogikou, vzdělávací politikou, sociologií vzdělávání a metodologií pedagogických výzkumů. Zajímají ho například otázky spravedlivosti ve vzdělávání, vzdělávací dráha žáků a především tranzitivní přechody, věnuje se srovnávacím analýzám vývoje vzdělávání v post-socialistických zemích apod.

Ve své pedagogické činnosti vyučuje v rámci pregraduálního vzdělávání učitelů, a to především předměty spravedlivost ve vzdělávání, vzdělávací politiku a kvantitativní metodologii. V doktorském studiu oboru pedagogika vyučuje předměty Kvantitativní metody výzkumu vzdělávání a Sociologie vzdělávání. Vyučuje v českém a anglickém jazyce.  

Je členem ve vědeckých společnostech jako například  WCCES: World Council of Comparative Education Societies (Světová rada společností srovnávací pedaogiky), kde figuruje v exekutivě společnosti, a dále například v ČAPV (Česká asociace pedagogického výzkumu).  

Angažuje se v redakcích časopisů jakje například včasopisu Orbis scholae, kde je již třináctým rokem členem ve výkonné redakci, nebo v časopisu FIRE – Forum for International Research in Education, kde je členem mezinárodní redakční rady.  

 

Z výzkumných projektů, kde působí jako hlavní řešitel, lze uvést například projekt Vztahy mezi dovednostmi, vzděláním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie probíhající v rámci centra excelence GA ČR od roku 2012. Byl řešitelem například v projektu MŠMT ČR Centrum základního výzkumu školního vzdělávání. Je autorem mnoha publikací, například spolu s Věrou Ježkovou připravil publikaci "Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace." Věnuje se také editorské práci, je autorem příručky EducationEquity and Social Justice –Thematic issue Orbis Scholae. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech