Mgr. Jana KopeckáOd roku 1989 je učitelkou prvního stupně Základní školy Kunratice a od roku 2012 působí také jako párová učitelka a mentorkaDále je členkou Čtenářského týmu v projektu Pomáháme školám k úspěchu, kde se podílí na tvorbě a propagaci čtenářského kontinua. Angažuje se také jako lektorka programu RWCT Reading and Writing for Critical Thinking (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Na přelomu let  2015/2016 pracovala jako externí mentorka v Základní škola Květnového vítězství v Praze. 

Zvítězila v nultém ročníku ceny pro inspirativní učitele, průvodce vzděláváním GLOBAL TEACHER PRIZE. Lumír Al –Dabagh zástupce odborné poroty soutěže zdůvodnil rozhodnutí poroty takto: „Oslovilo nás, že přemýšlí o tom, co budou děti potřebovat v životě. Směřuje k tomu pedagogické cíle, které jsou v hodině jasně patrné. Respektuje, že každé dítě má svůj rytmus, na žádné nepospíchá. Snaží se o to, aby děti byly spokojené, a usiluje o vytváření vztahových hodnot mezi žáky.“ Kopecká učí už třicet let a ve své práci rozhodně nelení – vede dílny čtení i dílny pro učitele, pracuje jako interní i externí mentor, vede praxe studentů učitelství. 
 

„Ráda bych svou spoluprací s projektem SYPO přispěla ke zvýšení zájmu žáků základních škol o čtení. Chtěla bych také, aby se smou pomocí zlepšily jejich dovednosti vyjadřovat se písemným slovem a začínajícím učitelům pomohla se vstupem do krásného, ale náročného povolání učitele.“