Mgr. Bc. Jiří Trunda, Ph.D.V současnosti je ředitelem Základní školy Vratislavova v Praze. Zároveň pracuje jako vedoucí modulu Teorie a praxe školského managementu na katedře Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po dobu tří let od září 2007 externě vyučoval na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity Českých Budějovicích předměty Pedagogická etika a Alternativní přístupy ve vzdělávání. Účastnil se mnoha konferencí, jako například v minulém roce setkání Ed Camp v Minsku, Kongresu vzdělávání v Kyjevě či v roce 2016 Kulatých stolů Centra školského managementu apod. Na konferencích přednáší, ale působí i jako hlavní řečník či moderátor.  

Aktivně se účastní též zahraničních projektů; jako lektor, přednášející i spoluautor publikace pracoval například na projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Bělorusku v rámci Projektu Asociace pro mezinárodní otázky za podpory Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. V projektu Asociace pro mezinárodní otázky se v pozici lektora a přednášejícího věnuje rozvoji mediální výchovy v Bělorusku.  

Je publikačně velmi činný. Jako spoluautor připravil s Václavem Trojanem a Kamilem Břízou publikaci Řízení školy v podmínkách znalostní společnosti. Z jeho autorského pera pochází příručka Evaluace učitele v českém edukačním prostředí.  

 

„Jsem „rozskočený“ mezi řídicí ředitelskou praxí a akademickou sférou. Proto si myslím, že mé teoretické a praktické zkušenosti dopadnou v projektu SYPO na úrodnou půdu.“