Je ředitelem Masarykovy střední školy chemické v Praze, kde začínal jako učitel odborných předmětů. Dva roky je členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR, před třemi lety se stal prvním viceprezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Po dobu šesti let působí jako Viceprezident pro školství Unie zaměstnavatelských svazů ČRJe činný v Unii školských asociací ČR – CZESHA, kde zastává funkci Předsedy Národní rady Unie školských asociaci ČR -  CZESHA. Před sedmi lety se stal předsedou Asociace středních průmyslových škol ČR.  

„Stejně tak jako dokáži svým žákům vysvětlit chemické zákonitosti a vzorce, bych rád pomohl i týmu SYPO při přípravě programu podpory profesního rozvoje pedagogů.“