Pro vaše konkrétní profesní potřeby můžeme připravit krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy pro celý pedagogicky sbor či jeho část, popř. pro více škol ve spádové oblasti kraje.

Tento typ programů prohlubuje, rozšiřuje a sjednocuje znalosti i dovednosti celých pedagogických sborů nebo jejich částí, zvyšuje dostupnost a efektivitu dalšího vzdělávání.

Programy na objednávku školy s oblibou využívají např. k pomoci s tvorbou ŠVP mateřských a základních škol apod.

Vzdělávací programy na objednávku respektují požadavky objednavatele, vhodně reagují na konkrétní podmínky a racionálně využívají finanční prostředky školy.

Objednávka vzdělávacího programu na objednávku

Pokud v programové nabídce nenaleznete pro vás vhodný program, který byste chtěli u vás realizovat, obraťte se osobně na garanta dané vzdělávací oblasti z příslušného krajského pracoviště NIDV alespoň dva měsíce před plánovaným datem konání programu a dojednejte s ním podrobnosti.

Z vaší strany očekáváme pomoc při zajištění potřebného počtu účastníků a při vytváření požadovaných podmínek pro realizaci programu.

Pokud vám garant oznámil číslo vzdělávacího programu a heslo, můžete se přihlásit zde: